30 χρόνια εμπειρίας

Ποιότητα και Καινοτομία

Το Collagen Extra® παράγεται από έναν από τους κορυφαίους Γερμανούς κατασκευαστές με 30 χρόνια εμπειρία, μεγάλη επιστημονική κατάρτιση και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων είναι οι δύο βασικοί παράγοντες επιτυχίας. Το προϊόν της έρευνας, της ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου, καθοδηγείται από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα της ιατρικής, οργανικής χημείας, φαρμακευτικής  τεχνολογίας, της βοτανολογίας και της διαιτολογιας.

Ένα κεντρικό μέρος της παραγωγής είναι ο έλεγχος της ποιότητας. Η διαδικασία παραγωγής ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO: 9001:2008 και Καλής Παραγωγικής Πρακτικής, GMP.

Το Collagen Extra® παράγεται στη Γερμανία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ISO: 9001:2008 και Καλής Παραγωγικής Πρακτικής, GMP ελεγχόμενη από το γερμανικό οργανισμό φαρμάκων.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: Hellenic Pure Bio Products Ι.Κ.Ε.
27 χλμ Λεωφ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου, 19400 Κορωπί
Τηλ 213 0300464
Φαξ 213 0300467

 

Dekra           GMP